เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

ทั้งในด้านการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง

จากความเชี่ยวชาญสู่การบริการอย่างมืออาชีพ

บริการขนส่งสารเคมี, น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และเป็นผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ใบรับรอง

หนังสือรับรองของกลุ่มบริษัท ณภัทร์ กรุ๊ป เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจให้เราดูแลและบริการ

ลูกค้าที่ไว้วางใจกลุ่มบริษัท ณภัทร์ กรุ๊ป

จากความเชี่ยวชาญสู่การบริการอย่างมืออาชีพ ที่พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพออกสู่ลูกค้า จนวันนี้ชื่อของกลุ่มบริษัท ณภัทร์ กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการในประเทศใกล้เคียงที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์