AK OIL SUPPLY

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินกิจการด้านการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อน โดยทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทรให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องให้เป็นผู้ประกอบกิจการ ลำดับที่ 106 ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ให้สามารถดำเนินการจัดเก็บและบำบัดของเสียประเภทน้ำมันใช้แล้ว น้ำปนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ำเสียต่าง ๆ จากเรือเดินสมุทร

ชื่อบริษัทลักษณะธุรกิจวันที่ก่อตั้งทุนจดทะเบียน
บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัดบำบัด และจัดเก็บของเสียประเภทน้ำมันใช้แล้ว รวมทั้งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน จากน้ำมันใช้แล้ว (sludge Oil)7 ม.ค. 25545,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง

KHUNSUK TRANSPORT CO., LTD.

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว

KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน

KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)
KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในประเทศลาว

AK OIL SUPPLY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อน

NAPATR TRADING CO., LTD.
NAPATR TRADING CO., LTD.

ดำเนินการด้านการจัดหาและส่งออกเคมีพื้นฐาน อาทิ โซดาไฟ, คลอรีนเหลว, กรดเกลือ และกรดกำมะถัน

NAPATR CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง

NAPATR PETROLEUM CO., LTD.

บริหารจัดการโรงกลั่นขนาดเล็กอย่างมืออาชีพและครบวงจร

SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.
SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.

พาร์ทเนอร์ที่จะช่วยให้ทุกการขนส่งของคุณเป็นเรื่องง่าย