Khunsuk Renewable Energy

KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

บริษัท ขุนศึก พลังงานทดแทน จำกัด

บริษัท ขุนศึก พลังงานทดแทน จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ในเครือ ณภัทร์ กรุ๊ป โดยบริษัท ขุนศึก พลังงานทดแทน จำกัด ที่ปฏิบัติงานในด้านการกำจัดของเสีย และน้ำมันเสีย (Sludge Oil) จากเรือเดินสมุทร รวมถึงเป็นผู้รับบำบัดของเสียประเภท น้ำมันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากงานหลักในด้านการกำจัดของเสียประเภทน้ำมันแล้ว ในอนาคต บริษัท ขุนศึก พลังงานทดแทน จำกัด จะเป็นผู้รับจ้างกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการระเหยน้ำเสีย (Vaporization) โดยใช้พลังงานจากน้ำมันเสียที่บริษัทฯ ผลิตได้ ซึ่งจะได้ผลพลอยได้เป็นน้ำกลั่น อันมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ชื่อบริษัทลักษณะธุรกิจวันที่ก่อตั้งทุนจดทะเบียน
บริษัท ขุนศึก พลังงานทดแทน จำกัดผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน จากน้ำมันใช้แล้ว (sludge Oil)12 มี.ค. 25632,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง

KHUNSUK TRANSPORT CO., LTD.

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว

KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน

KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)
KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในประเทศลาว

AK OIL SUPPLY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อน

NAPATR TRADING CO., LTD.
NAPATR TRADING CO., LTD.

ดำเนินการด้านการจัดหาและส่งออกเคมีพื้นฐาน อาทิ โซดาไฟ, คลอรีนเหลว, กรดเกลือ และกรดกำมะถัน

NAPATR CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง

NAPATR PETROLEUM CO., LTD.

บริหารจัดการโรงกลั่นขนาดเล็กอย่างมืออาชีพและครบวงจร

SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.
SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.

พาร์ทเนอร์ที่จะช่วยให้ทุกการขนส่งของคุณเป็นเรื่องง่าย