NAPATR PETROLEUM

บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือ ณภัทร์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมของกลุ่มซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กซึ่งรับวัตถุดิบประเภทคอนเดนเสท (Condensate) มากลั่นเป็นเชื้อเพลิงสำเร็จรูปส่งออกจำหน่ายยังภูมิภาคใกล้เคียงโดยโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัด ถือเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ชื่อบริษัทลักษณะธุรกิจวันที่ก่อตั้งทุนจดทะเบียน
บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัดบริหารจัดการ โรงกลั่นน้ำมันและโรงกลั่นสารละลาย27 เม.ย. 255360,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง

KHUNSUK TRANSPORT CO., LTD.

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว

KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน

KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)
KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในประเทศลาว

AK OIL SUPPLY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อน

NAPATR TRADING CO., LTD.
NAPATR TRADING CO., LTD.

ดำเนินการด้านการจัดหาและส่งออกเคมีพื้นฐาน อาทิ โซดาไฟ, คลอรีนเหลว, กรดเกลือ และกรดกำมะถัน

NAPATR CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง

NAPATR PETROLEUM CO., LTD.

บริหารจัดการโรงกลั่นขนาดเล็กอย่างมืออาชีพและครบวงจร

SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.
SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.

พาร์ทเนอร์ที่จะช่วยให้ทุกการขนส่งของคุณเป็นเรื่องง่าย