Napat Trading

NAPATR TRADING CO., LTD.

บริษัท ณภัทร์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ณภัทร์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ และจัดหา เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมีภัณฑ์ชนิดที่เป็น commodity และ เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง

เราเป็นดั่ง one stop service ด้านการจัดหา และจัดส่งเคมีภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสารเคมีในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสำหรับ โรงงานกระดาษ, โรงงานปุ๋ย หรือแม้กระทั่งเหมืองทองแดง และเหมืองทองคำ

ปัจจุบัน เราจัดหา และจัดส่ง สารเคมีสำหรับโรงงานกระดาษใสประเทศลาว และกัมพูชา ตลอดจน เหมืองทองคำ และเหมืองโปแตช ในประเทศลาว

สารเคมีหลักๆ ที่ทางบริษัท ณภัทร์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่

  • โซดาไฟ (ทั้งเกล็ดและโซดาไฟน้ำ – Sodium Hydroxide)
  • กรดเกลือ (Hydrochloric acid)
  • กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)
  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ทุกค่าความเข้มข้น)
  • คลอรีนเหลว (Liquid Chlorine)
  • แป้งมันสำปะหลังแปลงสภาพ (Modified Strach)
  • Calcium Carbonate.
ชื่อบริษัทลักษณะธุรกิจวันที่ก่อตั้งทุนจดทะเบียน
บริษัท ณภัทร์ เทรดดิ้ง จำกัดจัดหา และจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม20 ก.ย. 25625,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง

KHUNSUK TRANSPORT CO., LTD.

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว

KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
KHUNSUK RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน

KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)
KHUNSUK TRANSPORT (LAOPDR)

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในประเทศลาว

AK OIL SUPPLY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อน

NAPATR TRADING CO., LTD.
NAPATR TRADING CO., LTD.

ดำเนินการด้านการจัดหาและส่งออกเคมีพื้นฐาน อาทิ โซดาไฟ, คลอรีนเหลว, กรดเกลือ และกรดกำมะถัน

NAPATR CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง

NAPATR PETROLEUM CO., LTD.

บริหารจัดการโรงกลั่นขนาดเล็กอย่างมืออาชีพและครบวงจร

SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.
SRIAMPORN (THAILAND) CO., LTD.

พาร์ทเนอร์ที่จะช่วยให้ทุกการขนส่งของคุณเป็นเรื่องง่าย